Upitnik za osiguranje

Za fizičke osobe Za pravne osobe

Ime i prezime(*)

Kontakt osoba (*)

Tel (*)

Mob (*)

Email (obvezno)

Fax

Naziv tvrtke(*)

Kontakt osoba (*)

Djelatnost / šifra nkd (*)

Broj zaposlenih

Tel (*)

Mob (*)

Email (obvezno)

Fax

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i o osiguranikovoj volji neovisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogoršanje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć. U smislu prethodno navedenog, nesretnim se slučajem smatraju sljedeći događaji: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem, ubod ili ujed životinje i ubod insekta, osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest.

2a4e0d829459fb125ccb4af4187564f2

Osiguranje