Upitnik za osiguranje

Osiguranje života (djeca) Osiguranje života (za odrasle)

Kontakt osoba / ugovaratelj osiguranja(*)

Godina rođenja Ugovaratelja (*)

Spol (*)

Zanimanje Ugovaratelja

Broj telefona

Broj mobitela

Email

Godina rođenja djeteta

Spol djeteta (*)

Godišnja rata

Mjesečna rata

Ime i prezime(*)

Godina rođenja (*)

Spol (*)

Zanimanje Ugovaratelja

Godišnja rata

Mjesečna rata

Broj telefona

Broj mobitela

Email

Osiguranje života je fleksibilno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja u kojem samo birate iznos koji želite uplaćivati, odnosno iznos na koji želite biti osigurani. Zaključenjem police osiguranja ulažete u vlastitu sigurnost, štitite svoje najdraže u slučaju smrti ili nezgode i štedite za sigurniju budućnost, a polica se može koristiti za dobivanje kredita.

osiguranje života
happy-family

Osiguranje