Predmet osiguranja je građanskopravna izvanugovorna osiguranikova odgovornost za štetu zbog smrti, ozlijede tijela ili zdravlja, te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe. Ovaj vid osiguranja pokriva odgovornost za štetu koja je nastala iz osiguranikove djelatnosti, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvor opasnosati, prema zaključenom ugovoru o osiguranju. Odgovornost osiguranika prema vlastitim djelatnicima pokrivena je ukoliko se posebno ugovori i plati dodatna premija osiguranja

business-continuity-planning