Osiguravaju se usjevi i nasadi od: ledotuče, poplava i oluje, mraza i pozoba, posolice i gubitka kvalitete

407103