Pokriva se djelomični ili potpuni gubitak, te fizička oštećenja na plovilu i drugi nastali troškovi, a sve u skladu sa uvjetima osiguranja.

valkyrie