Pokrivene su štete nastale uslijed fizičkog gibozka i oštećenja robe u domaćem ili međunarodnom prijevozu u skladu sa uvjetima osiguranja.

facebook_share