Pruža financijsku zaštitu članova Uprave, direktorima, članovima nadzornog odbora i ostalim zaposlenicima koji imaju upravljačku funkciju za vrijeme rukovođenjem odnosno upravljanjem društvom u slučajevima zahtjeva za naknadom štete ili tužbi zbog štetnih radnji, propusta i slično.

Shot of a group of young businesspeople having a meeting in a modern office