Upitnik za osiguranje

Za fizičke osobe Za pravne osobe

  Ime i prezime(*)

  Kontakt osoba (*)

  Tel (*)

  Mob (*)

  Email (obvezno)

  Fax

   Naziv tvrtke(*)

   Kontakt osoba (*)

   Djelatnost / šifra nkd (*)

   Broj zaposlenih

   Tel (*)

   Mob (*)

   Email (obvezno)

   Fax

   Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i o osiguranikovoj volji neovisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogoršanje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć. U smislu prethodno navedenog, nesretnim se slučajem smatraju sljedeći događaji: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem, ubod ili ujed životinje i ubod insekta, osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest.

   2a4e0d829459fb125ccb4af4187564f2