Osiguravaju se novčana potraživanja prodavatelja koja su nastala isporukom robe, izvršenjem radova i usluga sa sjedištem u Hrvatskoj ili Europskoj uniji. Osiguranje pokriva gubitak prodavatelja koji nastane zbog kupčeve nesposobnosti da podmiri svoje obveze.

lXgXkW15RRytT4KZ9JRL_FinancialStatements